Zgrada crkve locirana je na uzdignutom položaju u odnosu na župni dvor i postojeću župnu crkvu. Položaj crkve omogućuje dobru povezanost s pješačkom i kolnom prometnicom, kao i zgradom župnog dvora. Trg ispred ulaznog stubišta crkve treba urediti, čuvajući postojeći drvored, a prostor oplemeniti opločenjem i niskim raslinjem.

Građevina crkve sastoji se od podruma, prizemlja i zvonika. Funkcionalno su namjene crkvenih prostora odvojene u podrumu i prizemlju. Dvije funkcionalne cjeline dobro su međusobno povezane po vertikali. Obje etaže imaju pristup iz vanjskog prostora.

Podrum građevine djelomično je ukopan, sukladno karakteristikama terena, a namjenom je podijeljen na polivalentnu dvoranu s pratećim sadržajima, višenamjensko sklonište, blagovaonicu s čajnom kuhinjom i sanitarni čvor.

Prizemlje građevine podijeljeno je prema namjeni na ulazni dio, liturgijski prostor te prostor svetišta. Glavni je ulaz kroz portal crkve; dva su pomoćna ulaza na bočnim zidovima, a sakristija i crkvena soba imaju izravan pristup iz vanjskog prostora. Liturgijski prostor je centralnog oblika, oblikovan tako da se ostvari kvalitetan ambijent za obavljanje liturgijskog obreda, da se zadovolje strogi estetski zahtjevi te omogući ravnomjerno rasprostiranje zvuka. Budući da se radi o visokom i vrlo svijetlom prostoru, pri projektiranju se naročito vodilo računa o oblikovanju ploha zidova kako bi se stvorio skladan prostor primjeren potrebama liturgijskog obreda koji zadovoljava akustičke tehničke uvjete.

Zvonici su smješteni tako da u donjem dijelu pripadaju korpusu crkve, odnosno dio su portala ulaza u crkvu. U gornjem dijelu, iznad crkvenog krova, uzdižu se kao samostalni elementi. Osobita pažnja posvećena je oblikovanju zvonika. Projektirana je profilirana kamena obloga pročelja zvonika koja naglašava vertikalnost te varijacija u dubini zvonika kako bi se pomirila vitkost zvonika s masivnošću baze – portala. Prostor predzadnje razine zvonika predviđen je za smještaj zvona i sa svih strana perforiran  kako bi se omogućilo dobro rasprostiranje zvuka.

  • GODINA

    1995.

  • LOKACIJA

    Posušje

  • STANJE

    U izvedbi