Adresa

Kuševićeva 6, 10000 Zagreb, Croatia

Telefon

+ 385 (0)1 48 51 918

Skraćeni naziv

ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ D.O.O.

Email

atelier.hrzic@aah.hr

Tvrtka

Arhitektonski atelier Hržić projektiranje i građenje d.o.o.

Sjedište i adresa

Zagreb, Kuševićeva 6

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću
Kontaktirajte nas