(…) Proces reprogramiranja i novog odnosa prema gradu Hržić je ostvario tamo gdje je najpotrebnije: na strani prema obali. Kompleks je tako podijeljen na stražnji dio sa zatvorenim režimom korištenja, a prednja obalna strana jače se otvara prema gradu uvođenjem novih sadržaja i novih zgrada. Upravna zgrada reprezentativan je početak obalnog niza, a u njoj se nalazi i javni sadržaj: Duhanski muzej otvoren 1998. U obalni niz uvedena su dva nova programska elementa: bivši Radnički dom prenamijenjen u višenamjensku multimedijalnu dvoranu i Galerija TDR-a (danas Galerija Adris). Multimedijalna dvorana smještena je u šarmantnoj jednokatnoj neoklasicističkoj zgradi iz 1930-ih s nevelikim, no reprezentativnim pročeljem koje jasno označava njezin javni karakter. Tehnološki suvremeno opremljena dvorana zadovoljava visoke akustičke standarde i u njoj se mogu izvesti koncerti komorne glazbe, džeza i drugih zahtjevnih glazbenih žanrova.

(…) Među novim Hržićevim zahvatima najznačajnija je Galerija Adris. Hržić inzistira na jednakoj važnosti otvorenog javnog prostora i novog sadržaja te okomito na ulicu postavlja uzdužni trg paralelan s novom jednokatnom zgradom u kojoj je smješten dućan Ronhill i izložbena galerija na katu. Većina prizemlja ansambla prepuštena je javnome prostoru, a volumen galerije lebdi iznad njega, čime je dobiven ugodan zasjenjeni ambijent. Na prednjem dijelu trga postavljen je veliki slobodnostojeći zid s muralom Ede Murtića, koji je i dar javnoj domeni i označitelj galerijskog sadržaja. Mural je izveden u emajliranim pločama, jednim od posljednjih iz serije njegovih radova za javne prostore koje je izvodio još od 1960-ih. Tlocrt Galerije jednostavan je, a fleksibilni se izložbeni prostor, atipično za galeriju, preko velikih staklenih stijena raskošno otvara prema eksterijeru kako bi uhvatio poglede prema moru i povijesnoj jezgri Rovinja. Zahvaljujući izvanrednom programu koji je nastao u bliskoj suradnji dugogodišnjeg ravnatelja Moderne galerije u Zagrebu Igora Zidića i direktora korporativnih komunikacija Adris grupe Predraga D. Grubića, galerija je postala jedno od važnijih središta na karti regionalne vizualne umjetnosti. (…)

 

Maroje Mrduljaš, 2016.

  • GODINA

    1995.

  • LOKACIJA

    Rovinj

  • STANJE

    Izvedeno