(…) Druga etapa objekta predložena je shematskim volumenom, koji je podređen naglašenoj masi prve etape, a omogućuje ograničeno variranje u izgradnji prema budućim nepredvidivim potrebama i eventualno formiranje gradskog pročelja.

Osnovni položaj zgrade NSB i njena naglašena urbana dominacija dobro su riješeni. Svojom smirenom i zatvorenom kompozicijom arhitektura objekta predstavlja zrelu koncepciju, jednako vrijedno orijentiranu na sve četiri strane urbanog prostora. Funkcionalno raščlanjeni volumeni objekta uzdižu se do smirenoga i snažnog središnjeg volumena, koji predstavlja jaku orijentacionu dominantu širega gradskog prostora.

Opća funkcionalna dispozicija unutrašnje organizacije predstavlja vrlo dobar i logičan slijed rasporeda sadržajem određenih prostora, veza sklopova i prometa.

Glavni sklopovi pojedinačno su vrlo dobro organizirani, funkcionalni i logično međusobno povezani. (…)

 

Ocjenjivački sud, 1978.

  • GODINA

    1995.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE

    Izvedeno