Premda nastao na mjestu dodira, kronološki i strukturalno, raznolikih urbanih matrica, zahvaljujući specifičnom načinu korištenja, ali i povijesnim težnjama prema njegovoj gradskoj funkciji, Trg Poljane / Trg četiri fontane je hibrid između klasične definicije trga i ostalih tipologija javnog prostora – šetnice, ulice, prolaska, ulaznog platoa, djelomično i parka. Ovaj prostor s vremenom je definirao i određeni vlastiti identitet, no u osnovi njegove kvalitete ostaje privlačna veza s gabaritom gradskih zidina, te dinamičnost njegovih vizura. Četiri fontane postavljene su u glavnim motriteljskim i tematskim osima trga. Voda pritom nije tek reprezentativan ukras već interaktivan urbani element; uz adekvatnu obradu partera i  svih ostalih urbanih elemenata tradicionalni mediteranski prostor postaje ispunjen novom pulsacijom.

 

  • GODINA

    2011.

  • LOKACIJA

    Šibenik

  • STANJE