Novo gradsko groblje u Zadru nalazi se na šumovitu području koje, kao jedinu graditeljsku povijesnu odrednicu, sadrži katastarsku centurijaciju. Borova šuma obasiže gotovo cjelokupnu površinu obuhvata. Središnja aleja oblikovana je amorfno ali dosljedno. Dimenzionirana je kao ugodna šetnica za veći broj ljudi. Kao nenaglašena, ali prisutna, alegorija puta i prolaska objedinjuje čitav kompleks i svečani trg.

  • GODINA

    2011.

  • LOKACIJA

    Zadar

  • STANJE