Mjesto gradnje, danas zapušteno i bez identiteta, nužno je sagledati u okviru planirane prometne mreže i namjene prostora. Položaj i veličina lokacije, zahvaljujući podignutoj željezničkoj pruzi (sutrašnjoj brzoj liniji gradskog prometa) neposredno na produženoj Branimirovoj te u blizini nove jake poslovne zone uz Radničku cestu, pruža izniman potencijal za formiranje atraktivne stambene zone. Lokacija nudi sve prednosti blizine gradske jezgre i poslovne gradske zone. Park i zelenilo, u kojem je planiran i dječji vrtić proširen na cijelu novu stambenu zonu do istočne strane Zavrtnice, pružaju izazovne mogućnosti za formiranje gradskog prostora jasnog urbaniteta i identiteta.

  • GODINA

    2010.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE

    Natječajni rad