Predloženi program uređenja područja Delte i Luke Baroš teži transformirati postojeću industrijsku zonu u suvremenu gradsku rivu, stvoriti nove stambene i poslovne komplekse te urbane parkove i plaze koji stanovnicima Rijeke pružaju nov aktivan urbani okoliš. Novo područje Delte dijeli se na tri glavne zone: (a) novi javni park koji se spušta prema rivi; (b) područje mješovite namjene s pješačkim ulicama, malim parkovima i krovnim vrtovima s terasama; (c) riva na kojoj se nalaze pretežito zgrade javne namjene, a čija nova razvedena obala s lukama i pristaništima, zahvaljujući mjestimičnom uvlačenju kopna, omogućuje dužu ukupnu liniju šetnice uz obalu. Dodavanjem novog lukobrana nasuprot bazenu Baroš stvara se bazen Delte gdje se planiraju paviljoni, pontoni i brodovi koji mogu udomiti kulturne i zabavne sadržaje. Odabirom novih visokih zgrada oslobađaju se ozelenjene površine i općenito javni prostor, ali i izražava određeni hommage sadašnjoj vizuri grada.

  • GODINA

    2013.

  • LOKACIJA

    Rijeka

  • STANJE

    Natječajni rad