Arhitektonski atelier Hržić  
Kuševićeva 6,
10000 Zagreb,
Hrvatska
tel.+385 (0)1 4851 918
fax. +385 (0)1 4851 917
e-mail.
 

[2008]
Višenamjenska gradska dvorana "Krešimir Ćosić"
Zadar, Višnjik
realizacija

[2008]
Idejno rješenje poslovne građevine novog centra IGH uz Slavonsku aveniju u Zagrebu
II nagrada

[2007]
Stambeno poslovna zgrada blok 47, Rovinj, Sv.Vid
realizacija

[2007]
Centar gradski podrum, urbanističko-arhitektonsko rješenje obuhvata stambeno-poslovnog centra Cesarčeva – Kurelčeva – Stara Vlaška
posebno priznanje

[2007]
Nova gradska riva i marina – Predstudija za izradu programa urbanističko-arhitektonskog natječaja Žnjanskog platoa – Gradski projekt Duilovo

[2007]
Idejno arhitektonsko rješenje stambene građevine oznake A5 u stambenom naselju Podbrežje u Novom Zagrebu
II nagrada

 

[2007]
Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje svetišta Gospe od Otoka u Solinu
II nagrada

[2006]
Rekonstrukcija kompleksa hotela "Istra"
Crveni otok - Rovinj

[2005]
Poslovni kompleks Eurotower
Zagreb

[2005]
Rekonstrukcija hotelskog kompleksa (4*) - Crveni otok
Rovinj
idejni i glavni projekt

[2005]
Anex poslovne zgrade Adris grupe
Rovinj
idejni i glavni projekt

[2005]
Unutrašnje uređenje poslovnog tornja "Eurotower", Lučićeva - Humboldtova
Zagreb
izvedbeni projekt

 

[2005]
Unutrašnje uređenje upravne zgrade "Adris"
Rovinj
idejni projekt

[2005]
Interijer višenamjenske gradske dvorane u sklopu ŠRC Višnjik
Zadar
idejni, glavni i izvedbeni projekt

[2005]
Idejna studija kongresnog centra
Rovinj
idejna studija i program

[2005]
Idejno rješenje dijela vanjskog uređenja sportske zone Višnjik
Zadar

[2005]
Projekt nove kupole gradske sportske dvorane u Zadru
Zadar
idejni, glavni i izvedbeni projekt

[2004] - [2005]
Rekonstrukcija Trga Dražena Petrovića
idejni, glavni i izvedbeni projekt
Zagreb

  «  1 | 2 | 3  »