Stambeno – poslovna zgrada u Kačićevoj ulici zgrada je na važnoj gradskoj lokaciji, na poziciji u samom centru grada. Stoga je ideja oblikovanja zgrade spoj kvalitetne poslovne namjene i stanovanja visokog standarda, odnosno korištenje prizemne etaže zgrade s ciljem iskorištavanja snažnih komercijalnih potencijala lokacije, te korištenje viših etaža zgrade za ekskluzivno stanovanje sa stanovima velike površine, kvalitetnih orijentacijai osunčanja te fleksibilne tlocrtne organizacije. Tlocrt također omogućava fleksibilnu organizaciju stanova i podjelu etaža na različit broj stanova (što je i prikazano u tlocrtnim organizacijama etaža). Ideja oblikovanja pročelja vodila se maksimalnim uklapanjem u postojeća pročelja historicističke gradnje Kačićeve ulice. To se odnosi na korištenje tradicionalnog materijala obloge – žbuke, kontinuiranje vijenca prvog kata duž cijele ulice te oblikovanje trodimenzionalne fasade pomoću erkera i profilacija u žbuci. Ovi tradicionalni elementi oblikovanja reinterpretiraju se u suvremenom izričaju na predmetnom pročelju.

 

Budući je na ovoj lokaciji komercijalni aspekt izgradnje bitan faktor oblikovanja, kao i samo oblikovanje pročelja zgrade, ukazuje se potreba za iskorištavanjem prizemlja kao javne etaže koja može ponuditi usluge i sadržaje isplative i potrebne stanarima, građanima i turistima. Iz tog razloga prizemna etaža namijenjena je javnim sadržajima, a javno prizemlje na ovoj lokaciji nužno je zbog kontinuiteta javnih prizemlja u zoni užeg centra grada.

 

Etaže +1 do uvučene etaže projektirane su kao stanovanje visokog standarda, kojemu obodna i centralna nosiva konstrukcija te postava mokrih čvorova centralno po dubini tlocrta omogućava brojne tlocrtne organizacije i jednostavna preoblikovanja stanova prema potrebama tržišta. Iz tog razloga organizacija stanova je fleksibilna prema veličini stana (dva / tri / četiri stana po etaži), orijentaciji (jednostrano / dvostrano orijentirani stanovi), etažnosti (jednoetažni / dvoetažni stanovi). Također, ako se pokaže potreba na tržištu, pojedinu etažu moguće je organizirati kao prostor za dnevni najam ili apartmanski smještaj sa sobama i zajedničkim sanitarijama, kuhinjom, blagovanjem i dnevnim boravkom. Većina stanova ima lođe s kvalitetnim pogledima, a stambeni prostori na najvišoj etaži koriste privatne krovne terase.

  • GODINA

    2017.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STATUS

    Natječajni rad