Rekonstrukcija Južne kule na Medvedgradu realizira se 1994. godine u sklopu šire obnove i rekonstrukcije medvedgradske utvrde povjerene nekolicini arhitekata, tako da svaki pojedini segment projekta projektira pojedini autor. Marijan Hržić autor je rekonstrukcije najistaknutijeg vertikalnog dijela vrijednog povijesnog kompleksa, izvedene potpuno u suradnji s Konzervatorskim zavodom Hrvatske i prof. dr. Dragom Miletićem, dugogodišnjim konzervatorom lokacije. Dimenzije kule prate utvrđenu srednjovjekovnu konturu, no bez rekonstrukcije nekadašnjeg kosog drvenog krova i s terasom s otvorenim vidikovcem kao završnom etažom. U vrijeme dovršenja izvedbe, unutarnji prostor sa stubištem sadržavao je izložbu s tematikom nacionalne povijesti koja je poslije s promjenom vlasti uklonjena.

  • GODINA

    1994.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE