U Parku Grič pronađene su tokom arheoloških istraživanja (2003.-2017.) arhitektonske strukture izuzetno važne za razumijevanje geneze Gradeca, što je bitno odredilo projekt arhitektonskog i krajobraznog uređenja parka. Nalazi su prezentirani u arheološkom sloju, dok su bedemi, jugozapadna i zapadna kula konzervirani i dijelom rekonstruirani. U oblikovanju dijela parka gdje nema arheoloških nalaza zadržana je povijesna konfiguracija, očuvane su stare platane i grupacije stabala i grmlja, ali su u izboru bilja na otocima uvedene znatne inovacije. U sredini parka je kopija fontane “Vodometa” (1881.) Ivana Rendića, koji je u parku bio od 1887. do 1949., a 1955. premješten je u atrij Muzeja za umjetnost i obrt. Na nekadašnji park podsjećaju kopije plinskih kandelabara i klupa, te „Franceka“, željezne pumpe za vodu. PARK GRIČ je osebujna kombinacija arheološkog i povijesnog parka koji nudi senzaciju otkrivenih, konzerviranih ili rekonstruiranih, mahom fortifikacijskih struktura kakav u Zagrebu ne postoji.

Snješka Knežević, 2018.

 

 

 

PROJEKTANT: prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.

PROJEKTNA SURADNJA: Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh. Ana-Marija Rem, mag.ing.arch. Dragana Knezović Frleta, mag.ing.arch. Danira Rubeša, mag.ing.arch. Kaja Šprljan Bušić, dipl.ing.kraj.arh. Stjepan Birač, ovl.arh.

PROJEKT KONSTRUKCIJE: LOKOŠEK PROJEKT d.o.o – Egon Lokošek, dipl.ing.arh.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA: KGH d.o.o – Tomislav Pavičić, dipl.ing.stroj.

PROJEKT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: ŠPREM PROJEKT d.o.o – Mihajlo Šprem, građ. ing.

PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA: NNS-EL-ING d.o.o – Milan Čalogović, dipl.ing.el.

 

UŽA stručna radna skupina za izradu urbanističko –

Arhitektonske i konzervatorske studije uređenja

javnih prostora Gornjeg Grada u Zagrebu:

prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.

prof.dr.sc. Snješka Knežević

prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.

prof. Silvije Novak

Marijana Sironić, dipl.ing.arh.

 

ŠIRA stručna radna skupina za izradu urbanističko –

Arhitektonske i konzervatorske studije uređenja

javnih prostora Gornjeg Grada u Zagrebu:

Boris Mašić, dipl.arheolog

prof.dr.sc. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh.

prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.

mr.sc. Slavko Dakić, dipl.ing.arh.

Niko Gamulin, dipl.ing.arh.

prof. Drago Miletić

prof. Zlatko Uzelac

Ivica Fanjek, dipl.ing.arh.

 

Ukupna površina obuhvata je 3135 m².

  • GODINA

    2010.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE

    Izvedeno