Koncepcija budućeg sveučilišnog kampusa Bo­rongaj temelji se na formiranju sadržajnih i funkcionalnih zona jasnog, prostornog i oblikovnog identiteta. Zone su inkorporirane u kontinuirane zelene površine te međusobno povezane komunikacijskom mrežom pješačkih staza i javnih površina. Koncepcijom se posebno uvažava i razvija velik potencijal područja obuhvata kao objedinjene i očuvane zelene površine koja na specifičan način „upija“ sve potrebne sveučilišne sklopove, obujmljuje ih i stapa se s njima, sugerirajući arhitektonsku i urbanističku fluidnost i široke vizure. Područje predviđeno za borongajski kampus ima velik parkovni potencijal, posebno u središnjem, zapadnom, dijelu parcele, odnosno u dijelu predvi­đenom za akademski kampus i tehnološki park. Uvažavajući tu činjenicu, ovo se rješenje bazira na slojevitoj modulaciji vrlo kvalitetnog zelenila i umjetnog jezera.

  • GODINA

    2011.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE

    Natječajni rad, III. nagrada