Javni ulazni prostor u poslovnu zgradu  HQ Erste & Steiermarkische bank projektiran je kao reprezentativni prostor banke podijeljen namjenski u dvije zone, projektirane u jednu cjelovitu priču. Ulaz u poslovni objet na istočnoj strani otvara se u visoki prostor hall-a sa galerijom koja djelomično natkriva prostor recepcije i sjedenja, naglašavajući visinu prostora svojim vitkim stupovima. U odnosu na ulazna vrata, recepcija s desne i prostor caffe-a i sjednja s lijeve strane oblikovno čine cjelinu.

Zidovi svojom oblogom repetiraju raster slučajnog uzorka sa širim i užim poljima, koji su naglašeni i različitom obradom materijala. Bijeli teksturirani zidovi, naspram tamnih elemenata konstrukcije i konstrukcije pročelja zgrade u međusobnom su balansu, kojim teksturalnost čistih akromatskih ploha dolazi do izražaja naspram mekanih materijala podnih obloga i sjedenja u plavičastim i zelenim koloritima.

Prostor recepcije i caffee bara naglašeni su oblikovanjem i odabirom rasvjete,.

S desne strane je prostor recepcije i primanja klijenata s logom na zidu, te reprezentativnim longitudinalnim sjedenjem.

S lijeve strane ulaznog prostora nalazi se zona za sjedenje u sklopu caffee bara, koji svojim koloritom i odabirom materijala decentno sugerira boje brenda, te u svojim svijetlim tonovima zidova naglašava njihovu teksturu, i ritam podjele pročelja.

Pogled prema galeriji naslučuje proširenje prostora novim elementima, gdje se odvijaju prema „open space“ konceptu prijemi stranaka prodajnih sektora banke kao i zonu za kratko savjetovanje i sastanak sa klijentima ili interne brze sastanke, brainstorminge i slično.

Dolazak na galeriju preko novouređene poslovnice prema «ready made « konceptu, otvara pogled preko ostakljenih površina pročelja, te stvara otvorenu komunikaciju nasuprot «zatvorenih» prostornih kubikula (separe-a), unutar kojih se klijentima omogućuje privatnost i diskrecija.

Osim «open space» dijela galerije za klijente, dio galerije su prostorije za sastanke. Ostakljene, tranparentne i translucentne pregradne stijene ne zatvaraju poglede prema zapadnom i sjevernom pročelju ,te naglašenim tonovima zidova i podova unose dio gradskog okruženja u sam prostor.

Bitan element oblikovanja još je prirodno zelenilo koje se prožima u prostoru dijelom kao zelene plohe zidova, a dijelom kao samostojeće vertikale i grupe zelenila u prostoru duljih socijalnih interakcija.

 

GLAVNI PROJEKTANT: Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh.

PROJEKTNA SURADNJA: Ana-Marija Rem, mag.ing.arch.

Danira Rubeša, mag.ing.arch.

Iva Štambuk, mag.ing.arch.

GRAĐEVINSKI PROJEKT: UPI-2M d.o.o. – mr.sc. Berislav Medić, dipl.ing.građ.
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA: Perpetuo projekt d.o.o. – Marina Bognar, dipl.ing.stroj.
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT i SUSTAV DOJAVE POŽARA: NNS-EL-ING d.o.o. – Branimir Zelanto, struč.spec.ing.el.
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: IB INŽENJERING BELOBRAJIĆ D.O.O. – mr.sc. Đurđa Belobrajić, dipl.ing.građ.
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU: Geonova d.o.o. – Krešo Ceraj, dipl.ing.građ.

 

Ukupna površina obuhvata je 1435,65 m2.

  • GODINA

    2020.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE

    Izvedeno