(…) Projektni zadatak uređenja podnožja Kalvarije 1998. godine bio je: organizacija i oblikovanje svetišta za misu prigodom posjeta Svetog Oca i trajno rješenje uređenja istočne strane sakralnog kompleksa u Mariji Bistrici sa završnim oblikovanjem „crkve na otvorenom“.

Autori uz zapadni perimetar amfiteatralne crkve na otvorenom postavljaju dugačak zid koji prati konturu terena i visina okolnih kuća, „učvršćuje“ prednju zonu crkve, zaklanja pogled na pozadinske neugledne objekte i ujedno predstavlja postament iz kojeg se uzdiže jedinstvena silueta slojevitog crkvenog kompleksa. Zid hvale i ufanja, kako su ga autori nazvali, zamišljen je kao višefunkcionalni arhitektonski element. S njegove stražnje strane postavljeni su uslužni sadržaji u funkciji svetišta, a s prednje niše za paljenje svijeća i mjesta za postavu zavjetnih ploča. Zid je na nekoliko mjesta perforiran kako bi se omogućila komunikacija. Podnožje zida je izvedeno u strukturiranom betonu, a u gornjim zonama obložen je fasadnom opekom koja se citatno nastavlja na Bolléa i Planića.

U žarištu amfiteatra, a ispred heksagonalne Planićeve sakristije, smješteno je natkriveno svetište s mjestom za tron Svetog Oca. (…)

 

Ivana Haničar Buljan, 2016.

  • GODINA

    1998.

  • LOKACIJA

    Marija Bistrica

  • STANJE

    Izvedeno