Zona obuhvata za planirani kompleks crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem nalazi se istočno od gradske jezgre Trogira, u okolišu tipičnom za dugi proces urbanizacije priobalnog dijela kopna, uz obod prometnice. Buduće rekreativno-sportske sadržaje i zelene poteze pritom povezuje lungomare s dojmljivim vizurama prema poznatoj konturi trogirskog Starog grada i konfiguraciji Čiova. Volumeni pojedinih funkcionalnih sekvencija pročišćeni su i plastički jednostavni. Poput približenih čestica tendiraju prostornim i oblikovnim međuodnosima unutar jasne dispozicijske, uporabne i sheme kretanja.

  • GODINA

    2011.

  • LOKACIJA

    Trogir

  • STANJE

    Natječajni rad